Energy A.C. Int doo services Energy A.C. Int doo services Energy A.C. Int doo services Energy A.C. Int doo services Energy A.C. Int doo services Energy A.C. Int doo services Energy A.C. Int doo services Energy A.C. Int doo services Energy A.C. Int doo services Energy A.C. Int doo services Energy A.C. Int doo services Energy A.C. Int doo services Energy A.C. Int doo services Energy A.C. Int doo services

Usluge

ENERGY A.C.-Int d.o.o. pruža usluge izvodjenja termotehničkih instalacija sa posebnim akcentom na vazdušni deo instalacija tj. instalacije ventilacije i klimatizacije.

Sa više od 50 sopstvenih montera uz kontrolu naših inženjera ENERGY obavlja montažu ventilacionih kanala, termo i akustičnu izolaciju ventilacionih kanala, montažu krupne i sitne prateće opreme.

Uz pomoć našeg stručnog tima i saradnika ENERGY takodje realizuje projekte u instalacijama toplovodnog grejanja, parnih instalacija niskog i srednjeg pritiska, komprimovanog vazduha i generacije azota.

Svoje usluge ENERGY A.C.-Int d.o.o. pruža u sledećim privrednim sektorima:

 • AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA
 • HEMIJSKA INDUSTRIJA
 • METALSKA INDUSTRIJA
 • GUMARSKA INDUSTRIJA
 • TEKSTILNA INDUSTRIJA
 • PREHRAMBENA INDUSTRIJA
 • ELEKTRONSKA INDUSTRIJA
 • ČISTE SOBE
 • ZDRAVSTVO
 • HOTELI
 • POSLOVNI OBJEKTI
 • ŠOPING CENTRI
 • PODZEMNE GARAŽE